heavy
  • ייצור דפטרים לכל סוגי פטישי חציבה
  • ייצור כל סוגי הכפות לפי דוגמא
  • יצור מחברים מהירים וחובקים לכל סוגי הבאגרים
  • ייצור טלטלות לכל מיני באגרים
  • ייצור הגבהות לכל מיני מובילי עפר
  • ייצור אזמלי